มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

ISBN : 978-616-396-027-6 พิมพ์ครั้งที่ 1 /พฤษภาคม 2562 จำนวน 148 หน้า ราคา 220 บาท

  • ราคา 220.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
แผง 22 จตุจักร

ร้านแผง 22 จตุจักร ได้ดำเนินการจำหน่ายหนังสือมานานกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่ที่สนามหลวง จากนั้นก็ขายที่สวนจตุจักร เรากล้ารับประกันความซื่อสัตย์ ทั้งต่อลูกค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือทุกท่าน จำหน่ายหนังสือคู่มือ แบบเรียน หนังสือช่างทุกประเภท หนังสือพจนานุกรมต่าง ๆ หนังสือคอมพิวเตอร์ มีหนังสือทุกสำนักพิมพ์ รับจัดหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ รับจัดหาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ  มาตรฐานการควบคุมควันไฟ

ชื่อผู้แต่ง    คณะอนุกรรมการฯ วสท

ISBN        978-616-396-027-6

ปีที่พิมพ์    ครั้งที่ 1/พฤษภาคม 2562

จำนวน      148  หน้า

ราคา         220  บาท

สารบัญ

ภาคที่ 1     นิยาม

ภาคที่ 2     มาตรฐานระบบอัดอากาศ

บทที่ 1      วัตถุประสงค์และขอบเขต

บทที่ 2       ข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 3       ข้อกำหนดระบบอัดอากาศและอุปกรณ์

บทที่ 4      การตรวจสอบ และทดสอบระบบอัดอากาศ

บทที่ 5      การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ

บทที่ 6      การจัดเก็บเอกสารระบบอัดอากาศ

ภาคที่ 3     มาตรฐานระบบระบายควันไฟ

บทที่ 1      วัตถุประสงค์และขอบเขต

บทที่ 2      ข้อกำหนดทั่วไป

บทที่ 3      ข้อกำหนดระบบระบายควันไฟและอุปกรณ์

บทที่ 4      การตรวจสอบและทดสอบระบบระบายควันไฟ

บทที่ 5      การบำรุงรักษาระบบระบายควันไฟ

บทที่ 6      การจัดเก็บเอกสารระบบระบายควันไฟ

ภาคผนวก ก ทฤษฏีการควบคุมควันไฟ

ก.1     บทนำ

ก.2     ขอบเขตของระบบควบคุมควันไฟ

ก.3     ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของควันไฟ การไหลของอากาศ อัตราการไหล และการอัด            อากาศ

ก.4     หลักการและการคำนวณระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ

ก.5     ระบบอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์ดับเพลิง

ก.6     ระบบควบคุมควันไฟสำหรับพื้นที่ปิด

ก.7     ระบบควบคุมควันไฟสำหรับโถสูงหรือช่องเปิดขนาดใหญ่

ก.8     เอกสารอ้างอิง

มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
220.00.-