เครื่องเล่นสนาม ชุด หมวกน้อยแสนซน

เครื่องเล่นสนาม ชุด หมวกน้อยแสนซน

สนามเด็กเล่น Playground Play area เครื่องเล่นสนาม สไลเดอร์ กระดานลื่น

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย สไลเดอร์

บริษัท คิดดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด Line : @kiddeeplayground เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง(Outdoor fitness equipment)สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เครื่องเล่นสนาม ชุด หมวกน้อยแสนสนุก

ขนาด 250x450x280 เซนติเมตร

 

รายละเอียด

1.       เสาทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ อบสีฝุ่น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร จำนวน 8 เสา

2.       แผ่นพื้นทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาดความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว 55 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น

3.       หลังคาหมวก ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

4.       แผ่นพื้นต่อสไลด์วน ทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 85 เซนติเมตร ความหนา 6 เซนติเมตร

5.       ดาวหัวเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร   จำนวน 1 ชิ้น

6.       ผนังกั้นตกหน้ากระต่ายทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

7.       ผนังกั้นตกหน้าแอปเปิ้ล ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 50   เซนติเมตร คามยาว 75 เซนติเมตร จำนวน 1   ชิ้น

8.       สไลด์วน ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง  130 เซนติเมตร ความสูง 130 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

9.       กระดานลื่นคู่ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 75 เซนติเมตร ความยาว 170 เซนติเมตร ความหนา 25 เซนติเมตร

10.   บันได ทำจากเหล็กเคลือบสารกัลวาไนซ์ ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 120   เซนติเมตร  จำนวน 1   ชิ้น

11.   ท่อลูดทำจากเหล็กพร้อมแผ่นเหยียบทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความสูง 250 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

12.   ดอกไม้ทำจากพลาสติกพีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 65 เซนติเมตร ความยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

เครื่องเล่นสนาม ชุด หมวกน้อยแสนซน
เครื่องเล่นสนาม ชุด หมวกน้อยแสนซน
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า