เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านหมาน้อย

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านหมาน้อย

เครื่องเล่นสนาม บ้านหมาน้อย สนามเด็กเล่น Playhouse

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย สไลเดอร์

บริษัท คิดดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด Line : @kiddeeplayground เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง(Outdoor fitness equipment)สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านหมาน้อย

ขนาด 300x500x230 เซนติเมตร

1.          ประกอบด้วยบ้านหลังคาพวงองุ่น  ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดความกว้าง 65 เซนติเมตร  ความยาว 65 เซนติเมตร ความสูง 110 เซนติเมตร จำนวน 1   ชิ้น

2.          ประกอบด้วยเหล็กสะพานทางเชื่อม ทำจากเหล็ก พ่นสารกันสนิม ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 130 เซนติเมตร ตวามสูง 60 เซนติเมตร

3.          ประกอบด้วยบ้านรูปหมา ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดความกว้าง 65 เซนติเมตร ความยาว 65 เซนติเมตร ความสูง 110 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

4.          ประกอบด้วยทางออกสไลด์วน ทำจากเหล็กพ่นสารกันสนิม ขนาดความกว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 75 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

5.          ประกอบด้วยสไลด์วน ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดเส้นผ่าศูนนย์กลาง 140 เซนติเมตร ความสูง 110 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

6.          ประกอบด้วยเสาทำจากโครงเหล็กสี่เหลี่ยม ทนทาน พ่นสารกันสนิม และอบด้วยสีฝุ่น

7.          ประกอบด้วยสไลด์เดี่ยว ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ความหนา 20 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

8.          ประกอบด้วยโครงตาข่าย ทำจากเหล็ก และตาข่ายทำจากเชือกอย่างดี ทนทาน แน่นหนา ขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 120   เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

9.          ประกอบด้วยสไลด์รางคู่ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 75 เซนติเมตร ความยาว 140 เซนติเมตร ความหนา 20 เซนติเมตร จำนวน 1   ชิ้น

10.     ประกอบด้วยบันได ทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น อบสีฝุ่น ขนาดความกว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร ความสูง 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

11.     ประกอบด้วยผนังกั้นตก ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 85 เซนติเมตร ความหนา 6 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

 

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านหมาน้อย
เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านหมาน้อย
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า