ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon Ice Fishing Festival 4วัน 3 คืน XJ //ราคา 15,900 บาท //

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon Ice Fishing Festival 4วัน 3 คืน XJ //ราคา 15,900 บาท //

เที่ยวอิสระที่สกีรีสอร์ท ไรสตอร์เบอร์รี่<br>
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ <br>
ช๊อปปิ้งเมียงดง ดิวี้ฟรี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

06-09/07-10/08-11 /09-12/10-13/11-1412-15/13-16/14-17 /15-18/18-21/19-22
20-23/21-24/22-25 /23-26/24-27/25-28 / 26-29ม.ค. 60   ** ราคา 15,900 บาท **

27-30ม.ค. 60    (ช่วงวันหยุดตรุษจีน) ** ราคา 17,900 บาท **

วันแรก กรุงเทพฯ - อินชอน – อิสระสกีรีสอร์ท – ซูวอน

05.30น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)
เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวก
08.05น. ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)
เที่ยวบินที่ XJ708
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง
เนื่องจากต้องเป็นไปตามระ
บบของสายการบินซึ่งระบบการ
จองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะ
ระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*

 
นำท่านสุ่ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ
บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับ
ต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมีหลากหลาย บริการอื่นๆ
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกี เช่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป
ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์การเล่นสกี
ราคาประมาณ 50,000 วอน, เครื่องเล่นต่างๆและครูฝึกสอน)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”
อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่
สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
ของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู
โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ
เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสด
ลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน
น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
  ที่พัก โรงแรม Ritz Suwon Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง ไร่สตอเบอรี่ - โรงเรียนกิมจิ+ ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ
พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่
สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่
ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบ
ของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติและยังเป็นผลไม้ส่งออก
ของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ
เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน และ
เป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยม
แพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหาร
มื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือก
รับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง
โดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการทำและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
ให้ท่านทุกขึ้นตอน และสามารถนำกลับมาเป็นของฝากได้
พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง
เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่าน
จะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกับ
เครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสัน
เต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม–เมษายน
เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายนเป็น
ดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วย
บัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ และสามารถเลือกซื้อ
ช๊อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกได้อีกด้วยนำท่านเดินทางกลับมายัง กรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ
รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบ
เมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบ
หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ

 
นำท่านสู่งาน Hwacheon Sancheoneo Ice Festival 2016
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมาเยือนได้นับล้านคนต่อปี ให้ท่านได้ลองสัมผัส
บรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ Saccheoneo
บนแม่น้ำ Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำแข็ง
ซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี้เป็น
ปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำเย็น
อุณหภูมิ ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงาม
และมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถนำมาทำเป็นซูชิหรือ
ซาซิมิมารับประทานได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา,
ค่าเครื่องเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆ)
หรือ อิสระเพลิดเพลินกับ
กิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรม
ให้ท่านได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด,
สเก็ตน้ำแข็ง, รถไฟน้ำแข็ง, รถATV เป็นต้น
ช่วงจัดเทศกาล Hwacheon Sancheoneo Ice festival
07-29 มกราคม 2017

http://www.narafestival.com/ice_eng/
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย “โอซัมบุลโกกิ”
หน้าตาใกล้เคียงกับสุกี้แห้งบ้านเรา คือจะมีส่วนประกอบหลัก
เป็นวุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะซึ่ง
มีน้ำซุปรสชาติออกหวานอยู่ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกและ
น้ำซุปเหลือขลุกคลิก ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียง
มากมาย (เหมือนบูลโกกิแต่ใส่ปลาหมึก)

 
ที่พัก โรงแรม Benikea Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่สาม พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์โสม
- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง
- Cosmetic shop - Duty Free - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
นำท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สอง
ที่สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1997 จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้าน
บุกชอนฮันอ๊กแห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊อคกุง
( Gyeongbokgung Palace) และพระราชวังชางด๊อกกุง
(Changdeokgung Palace) ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง
โด่งดังมาก ๆ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งคนพื้นถิ่นจะ
เรียกหมู่บ้านแห่งนี้แบบง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า "หมู่บ้านบุกชอน" ซึ่งในภาษาเกาหลีจะหมายถึงหมู่บ้านทางเหนือนั่นเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมี
ข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อม
เครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต
จากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำ
ไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย นำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น
เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือด
ให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้
สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”

 
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง
อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

 
ที่พัก โรงแรม Benikea Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่สี่ โซลทาวเวอร์- พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
นำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274
เมตร นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยัง
ทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง
*** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็นที่ถูกปาก ถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

 
จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
16.25น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ709

20.15น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon Ice Fishing Festival 4วัน 3 คืน XJ //ราคา 15,900 บาท //
ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon Ice Fishing Festival 4วัน 3 คืน XJ //ราคา 15,900 บาท //
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า