ทัวร์ผจญภัยนครนายก
ทัวร์ผจญภัยนครนายก
ทัวร์ผจญภัยนครนายก
ทัวร์ผจญภัยนครนายก
ทัวร์ผจญภัยนครนายก

ทัวร์ผจญภัยนครนายก

ผจญภัยสุดมันสไตล์แอดเว็นเจอร์

  • ราคา 2,800.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-2826638, 02-6292680-1 มือถือ: 083-6102077,  087-7173595 Id Line : noknok_2009 แฟกซ์: 02-6292681 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : cs_sintertravel@yahoo.co.th     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวแอ็ดเว็นเจอร์-นครนายก เต็มวัน

ออกเดินทางได้ทุกวัน : 06.30 - 18.30 น.

รายละเอียด :-

กรุงเทพฯ - แอ็ดเว็นเจอร์นครนายก
จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายอาทิเช่น น้ำตก, เขื่อนขุนด่าน และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นจังหวัดนครนายกจึงเป็นสถานที่ดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอาทิ ล่องแก่ง, ขับรถ ATV และสัมผัสกับกับเดินทางของคนในสมัยก่อนที่ใช้เกวียนเป็นยานพาหนะในการเดินทาง
06.30 รถตู้ปรับอากาศรับจากโรงแรมในกรุงเทพฯ หรือพัทยา นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครนายก
- ถึงจังหวัดนครนายก นำท่านแวะชมตลาดผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก  ซึงมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
- จากนั้นเริ่มกการผจญภัยด้วยการนั่งรถ ATV ไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้
- จากนั้นชมเขื่อนขุนด่าน สำหรับความสำคัญของเขื่อนขุนด่านปราการชลนี้ มีไว้เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝนค่ะ  ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ อีกทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชลนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทย และในโลกอีกด้วยนะ
- นั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพภายในเขื่อน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่น้ำตก  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก
- สนุกสนานกับกับนั่งวัวเทียมเกวียน ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของผู้คนในอดีตที่ผ่านมา
- ร่วมรับประทานอาหรกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งท่านจะได้ลิ้มรสของอาหารที่รอเสริ์ฟท่านอยู่
- จากนั้นร่วมการผจญภัยด้วยการนั่งเรือยางล่องแก่งในแม่น้ำนครนายก เป็นระยะทางกว่า 7 กิโล
- พักผ่อนอริยาบทกับการเล่นน้ำ และขี่ช้าง, เดินป่าบริเวณน้ำตกนางรอง.
18.30 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่พัทยา หรือกรุงเทพฯ.

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (อย่างน้อย 4 ท่าน) :-

รายละเอียด   ผู้ใหญ่ เด็ก
แอ็ดเว็นเจอร์นครนายก (Join Tour) 2,800.- กรุณาตรวจสอบ

อัตราค่าทัวร์รวม :-

1. รถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-นครนายก
2. อาหารกลางวัน (ไทยซีฟู๊ดเซ็ทเมนู)
3. มัคคุเทศก์ (พูดภาษาอังกฤษ) นำเที่ยว
4. นำเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุไว้ในรายการ อาทิ : นั่งเรือล่องแก่ง, นั่งเกวียน, ATV Riding, ผ้าเย็น, ประกันการเดินทาง

อัตราค่าทัวร์ไม่รวม :-

1. เครื่องดื่ม, และรายการอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
2. ทิป

หมายเหตุ :-

1.  สำหรับการเดินทางในวันหยุดเทศกาล / วันหยุด (Long holiday) / Peak Season (กรุณาตรวจสอบราคากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)
2. อัตราค่าบริการเป็นราคาต่อ 1 ท่าน 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม
4. สำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการจอง
 
บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด
 
ที่อยู่ 81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม ถนนจักรพงษ์, พระนคร, กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6292680, 02-2826638, 
0836102077 (นก), 087-7173595 (เวลาทำการ)
หมายเลขแฟ็กซ์ 02-6292681
Id Line noknok_2009
Email address travelmart_tour2004@hotmail.com, cs.sintertravel@gmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website www.csthailandguide.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30-17.30 น.

ทัวร์ผจญภัยนครนายก
ทัวร์ผจญภัยนครนายก
2,800.00.-
ติดต่อร้านค้า