Waraku no Kumo ฟลอร์แชร์ญี่ปุ่นนั่งสบายที่ช่วยลดอาการปวดเอว Floor Chair รุ่น Kumo A193

Waraku no Kumo ฟลอร์แชร์ญี่ปุ่นนั่งสบายที่ช่วยลดอาการปวดเอว Floor Chair รุ่น Kumo A193

Floor Chair ที่รองรับสรีระได้อย่างดี และช่วยลดอาการปวดเอว

  • ราคา 3,980.00.- 5,140.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
วะระคุเฟอร์นิเจอร์จากญี่ปุ่น

  บริษัท ไทย เซลลูตัน ได้มีการผลิตโซฟาที่จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่นและได้มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทย

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด
 

 

 

ชื่อสินค้า
    
Waraku no Kumo A193

ผ้าหุ้ม
     โพลีเอสเตอร์
100%

ผ้าหุ้มด้านหลัง
     โพลีเอสเตอร์
100% ยูรีเทนโฟม
     ชิปยูรีเทน ฝ้าย โครงเหล็ก

ไซส์
    
UE
       กว้าง
540 mm
       ลึก 730-1380 mm
       สูง 120-700 mm
     SHITA
       กว้าง
540 mm
       ลึก 930-1380 mm
       สูง 120-700 mm

น้ำหนัก 8 กิโลกรัม

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

Waraku no Kumo ฟลอร์แชร์ญี่ปุ่นนั่งสบายที่ช่วยลดอาการปวดเอว Floor Chair รุ่น Kumo A193
Waraku no Kumo ฟลอร์แชร์ญี่ปุ่นนั่งสบายที่ช่วยลดอาการปวดเอว Floor Chair รุ่น Kumo A193
3,980.00.- 5,140.00.-